All Posts By

crcr

Årsstämmosäsongen startar

Årets bolagsstämmosäsong drar igång inom de närmaste veckorna! Vi på HWF har mångårig erfarenhet av att hjälpa både noterade och onoterade företag med förberedelserna inför en av årets viktigaste händelser; årsstämman. Vi bevakar regulatoriska nyheter och trender på marknaden och hjälper till med planeringen inför stämman. Med utgångspunkt i era behov, kan vi hjälpa till med alla förberedelser inför stämman eller med valda delar. Vi bistår med upprättande av stämmodokumentationen – allt ifrån checklista inför årsstämman till kallelse och beslutsförslag – och lämnar rådgivning i alla frågor rörande stämman. Vår rådgivning innefattar även andra stämmorelaterade frågor, såsom beslut om och implementering av incitamentsprogram. Vi har också erfarenhet av att agera stämmoordförande och sekreterare vid stämman.

Nu är vi igång

HWF Advokater etablerades den 1 januari 2018, men byrån har sitt ursprung i en verksamhet som startades i Helsingborg i Mannheimer & Zetterlöfs regi redan på 1980-talet. En bred och långsiktig rådgivarroll har alltid varit kontorets signum och de advokater som under åren har arbetat vid kontoret har bedrivit sin verksamhet i denna anda. Den så kallade Helsingborgsmodellen innefattar en kombination av bred affärsjuridisk kunskap, individuell spetskompetens och långa klientrelationer.

Läs mer

Vi söker biträdande jurister

Vi söker löpande både nyutexaminerade och tingsmeriterade jurister. Din personlighet är lika viktig som goda formella meriter. Du kommer att vara en viktig del av HWF:s team och behöver vara en lagspelare. Vi förutsätter att du har gott omdöme, ett genuint intresse av att lära och utvecklas och stor kvalitetskänsla.

Läs mer