Christian Hammenborn

Senior Advisor, Advokat i kontorsgemenskap

Erfarenhet

Hammenborn Advokatbyrå, Advokat i kontorsgemenskap med HWF, 2019-
Delägare, Advokatfirman Lindahl, 2003–2019
Delägare, Rosenberg & Hammenborn Advokatbyrå, 1995-2003
Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1992-1994
Notarie, Trelleborgs tingsrätt, 1989-1992

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1989)

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund