10 June 2024 aktuellt

Fenix Solar har förvärvats av EcoKraft

Solenergileverantören Ecokraft har förvärvat Fenix Solar, ett företag specialiserat på övervakning och optimering av solcellsanläggningar. Fenix Solar grundades 2020 och har sin bas i Helsingborg. Med Fenix Solars teknologi för…
Read More
14 December 2023 aktuellt

HWF stärker upp med entreprenadrättsspecialisten Anders Eriksson

Vid årsskiftet välkomnar vi advokat Anders Eriksson som ny delägare på HWF. Det är mycket glädjande att Anders ansluter från Foyen till HWF säger advokat Åsa Hansdotter. Anders är erkänt…
Read More
23 November 2023 aktuellt

Möjlighet att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor från och med 1 januari 2024

Den 22 november 2023 antog Sveriges riksdag en ny lag som, från och med den 1 januari 2024, ger aktiebolag och ekonomiska föreningar möjligheten att hålla helt digitala bolags- och…
Read More
5 October 2023 aktuellt

SOMMARTRAINEE 2024

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till…
Read More
4 October 2023 aktuellt

Spol & Industriservice har förvärvats av Renall

Renall har förvärvat Spol & Industriservice. Spol & Industriservice är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, Swedac-ackrediterade kontroller av cisterner och oljeavskiljare, samt ADR-, kranbils- och transporttjänster. Tillsammans med…
Read More
17 August 2023 aktuellt

Välkommen Filip Karlsson, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Filip Karlsson välkommen till oss som Associate på HWF Advokater. Filip är 25 år och född och uppvuxen i Mellerud. Studietiden har Filip tillbringat vid Lunds universitet.
Read More
21 December 2022 aktuellt

HWF Advokater utser Kristoffer Roos som ny partner

Kristoffer har bred erfarenhet av avtals- och bolagsrättslig rådgivning inom olika branscher och har ett särskilt fokus på tvistlösning och Life Science. Kristoffer har varit verksam som advokat på HWF…
Read More
19 December 2022 aktuellt

SOLELGROSSISTEN BLIR EN DEL AV AHLSELL SVERIGE

Ahlsell-koncernen har tecknat avtal för att förvärva Solelgrossisten Sverige AB, en renodlad aktör inom solenergi, laddning samt energilagring. Sedan Solelgrossisten grundandes har tillväxten varit stark och idag är man cirka…
Read More
20 October 2022 aktuellt

SOMMARTRAINEE 2023

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till…
Read More
4 October 2022 aktuellt

Axolot Solutions etablerar ett norskt Joint Venture-bolag

Axolot Solutions har ingått ett joint venture-avtal med Tilapia AS och B-Enviro om bildandet av ett norskt bolag, Axolot Solutions Norge AS, i vilket Axolot Solutions kommer att vara majoritetsägare.…
Read More
15 September 2022 aktuellt

MILDEF GROUP AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

MilDef Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner kronor till ett stort antal institutionella investerare. MilDef grundades 1997 i Helsingborg och producerar och levererar taktisk IT…
Read More
2 June 2022 aktuellt

PYRAMID, PETRA OCH GRAAL BLIR EN DEL AV H&H GROUP

H&H Group har förvärvat reklambyrån Pyramid, digitalbyrån Petra och varumärkesbyrån Graal från Hemon i Helsingborg AB. Byrågruppen blir en del av det affärsområde inom H&H Group som fokuserar på data-…
Read More
14 February 2022 aktuellt

VÄLKOMMEN ALFRED ÅKESSON, NY MEDARBETARE PÅ HWF ADVOKATER

Vi hälsar Alfred Åkesson välkommen som Associate på HWF Advokater. Alfred är född och uppvuxen i Åhus. Alfred har tillbringat studietiden vid Lunds universitet och kommer närmast från notarietjänstgöring vid…
Read More
10 November 2021 aktuellt

SOMMARTRAINEE 2022

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till…
Read More
8 September 2021 aktuellt

Volta Trucks ingår tillverkningsavtal med Steyr Automotive

Volta Trucks har ingått ett tillverkningsavtal med Steyr Automotive i Österrike avseende tillverkning av ellastbilen Volta Zero med början i slutet av 2022. Partnerskapet med Steyr Automotive, f.d. MAN Truck…
Read More
1 September 2021 aktuellt

Välkommen Jesper Lundborg, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Jesper Lundborg välkommen till oss som Associate på HWF Advokater. Jesper är 25 år och född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden har Jesper tillbringat vid Lunds universitet.
Read More
30 July 2021 aktuellt

ANOCCA AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

Anocca AB, ett världsledande svenskt bioteknikbolag för utveckling av T-cellsbehandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, genomför en riktad nyemission om 400 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen av sin…
Read More
13 July 2021 aktuellt

BEIJER TECH FÖRVÄRVAR 85,6 % AV AKTIERNA I KÄLLSTRÖM ENGINEERING SYSTEMS AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har tecknat avtal om att förvärva 85,6% av aktierna i Källström Engineering Systems AB. Förvärvet väntas slutföras under det tredje kvartalet 2021. Efter transaktionen kommer…
Read More
12 July 2021 aktuellt

HEXAGON FÖRVÄRVAR INFORS VERKSAMHET INOM EAM OCH INGÅR STRATEGISKT PARTNERSKAP MED INFOR OCH KOCH

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter noterad på Nasdaq Stockholm, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management) för cirka…
Read More
11 June 2021 aktuellt

Melker Schörling AB ökar sin ägarandel i Anticimex

Anticimex är ledande inom skadedjursbekämpning med över 4 500 anställda i 17 länder och ett företagsvärde på 60 miljarder SEK. För mer information, se https://www.anticimex.com/. Genom transaktionen, vari den säljande…
Read More
8 June 2021 aktuellt

MILDEF GROUP AB NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

MilDef producerar och levererar ruggade elektronikprodukter och kompletta hårdvarusystem till säkerhets- och försvarskunder. För mer information, se https://mildef.com/. MilDef noterades på Nasdaq Stockholm den 4 juni 2021. HWF Advokater har varit…
Read More
2 June 2021 aktuellt

AVENTURA GROUP AB LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. För…
Read More
22 April 2021 aktuellt

LIPUM AB LISTAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. För mer information, se www.lipum.se. Lipum AB listades på Nasdaq First North Growth Market…
Read More
8 March 2021 aktuellt

2020: Latvian Forest Company förvärvade Latfolde

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda köparsidan i rubricerade transaktion. Latvian Forest Company AB (publ) förvärvade under hösten 2020 från en…
Read More
8 March 2021 aktuellt

2020: Beneli AB förvärvades av Volati Tryck Holding AB

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda säljarsidan i rubricerade transaktion. Beneli AB i Helsingborg grundades 1991. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer…
Read More
4 March 2021 aktuellt

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna utgörs av en grupp professionella investerare.  HWF…
Read More
27 November 2020 aktuellt

BITRÄDANDE JURIST MED INRIKTNING MOT AKTIEMARKNADS- OCH AKTIEBOLAGSRÄTT

Vi söker nu en biträdande jurist med ett särskilt intresse för aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Som biträdande jurist hos oss kommer du bland annat arbeta med börsnoteringar, emissioner, bolagsstämmor och löpande…
Read More
15 October 2020 aktuellt

CWS FÖRVÄRVAR CLEAN STEP AB

CWS, en komplett serviceleverantör inom mattlösningar, hygienlösningar, arbetskläder samt vård och hotell, övertar 100 % av aktierna i Clean Step AB. Clean Step är en leverantör av entrémattor och därmed…
Read More
25 August 2020 aktuellt

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB AVYTTRAR UTBILDNINGSOMRÅDE FIBER NÄTVERK & TELEKOM

STF Ingenjörsutbildning förtydligar sin verksamhetsinriktning mot kompentenslösningar inom El och Energi samt Bygg och Fastighet, det sistnämnda genom dotterbolaget BFAB. Som ett led i en nischad profilering avyttras utbildningsområde Fiber…
Read More
7 June 2020 aktuellt

Vi är stolta samarbetspartners till den ideella föreningen Kul i hemmet

Kul i hemmet har till syfte att hjälpa IVA-sjukvårdare till rekreation, stötta hotellnäringen och samtidigt uppmuntra till social distansering genom att ha roligt i hemmet. Läs gärna mer på den…
Read More
6 May 2020 aktuellt

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga…
Read More
6 April 2020 aktuellt

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR SAMT TILLFÄLLIGA LÄTTNADER I KODEN

Ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har riksdagen antagit en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta…
Read More
5 February 2020 aktuellt

INSIDERFÖRTECKNINGAR – FÖRTYDLIGANDEN ANGÅENDE INNEHÅLL M.M.

Finansinspektionen (FI) har nyligen publicerat en tillsynsrapport angående insiderförteckningar, dvs. förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation. Av rapporten framgår bl.a. följande: Den tidigare versionen av en insiderförteckning ska…
Read More
4 February 2020 aktuellt

Diaprost AB tillkännager utnyttjande av optionsrätt i enlighet med forsknings- och optionsavtal

Diaprost AB ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsbolag avseende Diaprosts antikropp h11B6. Antikroppen som ämnar att motverka prostatacancer, vilket är den vanligast förekommande…
Read More
28 January 2020 aktuellt

Ändringar i Koden för bolagsstyrning

Vid årsskiftet trädde en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning i kraft. Ändringarna följer till stor del av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv, som också har medfört bl.a. nya regler om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport…
Read More
20 December 2019 aktuellt

EQL Pharma förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under sista kvartalet 2020. EQL Pharmas…
Read More
20 December 2019 aktuellt

SIGNATUR FASTIGHETERS OMVÄNDA FÖRVÄRV AV SIG INVEST FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET GENOMFÖRT

Signatur Fastigheter AB (publ) (tidigare Deflamo AB (publ)), listat på Nasdaq First North Growth Market, och ägarna till SIG Invest AB (publ) ingick under hösten avtal om Signatur Fastigheters förvärv…
Read More
26 November 2019 aktuellt

Vi söker sommartraineer 2020

Vi erbjuder två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken och advokatrollen.
Read More
30 October 2019 aktuellt

SÄKRA FÖRVÄRVAR ASSURANSSELECTOR AB

AssuransSelector Holding AB avyttrar AssuransSelector AB till Säkra. AssuransSelector AB erbjuder kvalificerad försäkringsservice inom svensk och internationell skadeförsäkring med särskilt fokus på industri, högteknologisk verksamhet, life science och konsultverksamhet. AssuransSelector…
Read More
11 September 2019 aktuellt

HWF Advokater – den lilla storbyrån

Läs mer om HWF Advokater på Di.se: HWF Advokater - den lilla storbyrån  
Read More
5 September 2019 aktuellt

ABSOLENT GROUP FÖRVÄRVAR INTERZON AB

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Interzon AB, ett privatägt bolag med säte i Täby med ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon, med en omsättning 2018 om 32 miljoner…
Read More
4 September 2019 aktuellt

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av…
Read More
2 September 2019 aktuellt

Välkommen Julia Andersson, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Julia Andersson välkommen till oss på HWF Advokater. Julia är född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden tillbringade hon vid Lunds universitet. Julia tog sin juristexamen våren 2019.
Read More
2 September 2019 aktuellt

Välkommen Jonas Sporrstedt Lätt, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Jonas Sporrstedt Lätt välkommen till oss på HWF Advokater. Jonas har närmast arbetat på Freja Partner. Han är född och uppvuxen i Jönköping. Studietiden tillbringade Jonas vid Lunds…
Read More
27 August 2019 aktuellt

Absolent Group förvärvar Jeven Global Oy

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland, och med tillverkning i Söderhamn. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade…
Read More
27 August 2019 aktuellt

Absolent Group förvärvar Diversitech Inc.

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Diversitech Inc., baserat i Montreal, Kanada. Diversitech är en privatägd global ledare på marknaden för rening av rök från svetsning och skärning. Diversitech förväntas…
Read More
23 August 2019 aktuellt

Välkommen Christian Hammenborn, ny Senior Advisor och advokat i kontorsgemenskap

Vi hälsar advokaten Christian Hammenborn välkommen till oss som Senior Advisor. Christian arbetar huvudsakligen som extern bolagsjurist åt företag i varierande branscher. Christian har även betydande erfarenhet inom tvistelösning och…
Read More
10 July 2019 aktuellt

Carlisle Companies förvärvar Ecco Finishing

Carlisle Companies Incorporated, noterat på New York Stock Exchange, har förvärvat Ecco Finishing Aktiebolag, ett företag baserat i Skara. Ecco Finishing tillverkar appliceringsutrustning för färg och tätningsmedel. Bolagets produkter används…
Read More
10 June 2019 aktuellt

Välkommen Erik Olshov och Alexandra Johansson, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Erik och Alexandra välkomna till oss som sommartrainees. Båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds respektive Umeå universitet och kommer under fyra veckor få en inblick…
Read More
8 April 2019 aktuellt

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för…
Read More
15 February 2019 aktuellt

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om…
Read More
22 January 2019 aktuellt

Årsstämmosäsongen startar

Årets bolagsstämmosäsong drar igång inom de närmaste veckorna! Vi på HWF har mångårig erfarenhet av att hjälpa både noterade och onoterade företag med förberedelserna inför en av årets viktigaste händelser;…
Read More
3 December 2018 aktuellt

Axolot Solutions Holding listas på Nasdaq First North

Axolot Solutions Holding AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten. Axolot…
Read More
9 October 2018 aktuellt

HEXPOL förvärvar 80 % av MESGO Group

HEXPOL AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i MESGO Group från huvudägaren Francesco Caldara och övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer samt specialister…
Read More
1 October 2018 aktuellt

Företrädesemission i Clemondo om cirka 40,8 miljoner kronor

Clemondo Group AB (publ) har under sommaren 2018 genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 40,8 miljoner kronor. De medel som tillförts bolaget genom företrädesemissionen ska primärt användas för att…
Read More
1 October 2018 aktuellt

Clemondo når förlikning i hyrestvist

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 vid Eksjö tingsrätt av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun helägt bolag. Tvisten rörde i huvudsak villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för…
Read More
17 July 2018 aktuellt

Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB majoritetsägda Fasticon Kompetens Holding AB har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag, BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande…
Read More
11 June 2018 aktuellt

Välkommen Kajsa Hummel och Karl Grange, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Kajsa och Karl välkomna till oss som sommartrainees, båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds universitet och kommer under fyra veckor få en inblick i hur…
Read More
18 May 2018 aktuellt

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form…
Read More
16 April 2018 aktuellt

Välkommen Emma Lundin, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Emma Lundin välkommen till oss som Associate på HWF Advokater. Emma är 24 år och född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden har Emma tillbringat vid Lunds universitet, där…
Read More
23 March 2018 aktuellt

Förslag om en ny ordning för redovisningstillsyn av börsnoterade företag

I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn föreslås att kravet på börserna att övervaka den regelbundna finansiella information som börsbolagen offentliggör ska tas bort. I stället föreslås en möjlighet till…
Read More
15 March 2018 aktuellt

Välkommen Emilia Löfgren, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Emilia Löfgren välkommen till oss på HWF Advokater. Emilia är 24 år och har närmast arbetat på Advokatfirman Eninge. Emilia är född och uppvuxen i Karlskrona. Studietiden tillbringade…
Read More
9 March 2018 aktuellt

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering

Finansinspektionen (FI) har utfärdat nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid försenad insynsrapportering enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), se följande länk: Riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering. Riktlinjerna innehåller bl.a. en tabell med…
Read More
8 March 2018 aktuellt

Välkommen Julia Ekerot, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Julia Ekerot välkommen till oss på HWF Advokater. Julia är 23 år och har närmast arbetat på Advokatfirman Lindahl. Julia är född och uppvuxen i Kristianstad. Studietiden tillbringade…
Read More
12 February 2018 aktuellt

Bong i konsolidering i nordiska kuvertbranchen

Bong AB (publ) har överenskommit med Intermail om att supportera Intermails kunder och erbjuda merparten av Intermails nordiska säljpersonal anställning i samband med...
Read More
30 January 2018 aktuellt

SUEZ förvärvar Cadexa och tar över som leverantör för återvinning- & avfallshantering

SUEZ Recycling AB har ingått avtal med Cadexa AB avseende övertagande av Cadexas verksamhet...
Read More
7 December 2017 aktuellt

Nu är vi igång

HWF Advokater etablerades den 1 januari 2018, men byrån har sitt ursprung i en verksamhet som startades i Helsingborg i Mannheimer & Zetterlöfs regi redan på 1980-talet. En bred och…
Read More
7 December 2017 aktuellt

Vi söker biträdande jurister

Vi söker löpande både nyutexaminerade och tingsmeriterade jurister. Din personlighet är lika viktig som goda formella meriter. Du kommer att vara en viktig del av HWF:s team och behöver vara…
Read More