11 september 2019 | aktuellt

HWF Advokater – den lilla storbyrån

Läs mer om HWF Advokater på Di.se: HWF Advokater - den lilla storbyrån  
Läs mer
5 september 2019 | aktuellt

ABSOLENT GROUP FÖRVÄRVAR INTERZON AB

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Interzon AB, ett privatägt bolag med säte i Täby med ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon, med en omsättning 2018 om 32 miljoner…
Läs mer
4 september 2019 | aktuellt

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av…
Läs mer
2 september 2019 | aktuellt

Välkommen Julia Andersson, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Julia Andersson välkommen till oss på HWF Advokater. Julia är född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden tillbringade hon vid Lunds universitet. Julia tog sin juristexamen våren 2019.
Läs mer
2 september 2019 | aktuellt

Välkommen Jonas Sporrstedt Lätt, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Jonas Sporrstedt Lätt välkommen till oss på HWF Advokater. Jonas har närmast arbetat på Freja Partner. Han är född och uppvuxen i Jönköping. Studietiden tillbringade Jonas vid Lunds…
Läs mer
27 augusti 2019 | aktuellt

Absolent Group förvärvar Jeven Global Oy

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland, och med tillverkning i Söderhamn. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade…
Läs mer
27 augusti 2019 | aktuellt

Absolent Group förvärvar Diversitech Inc.

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Diversitech Inc., baserat i Montreal, Kanada. Diversitech är en privatägd global ledare på marknaden för rening av rök från svetsning och skärning. Diversitech förväntas…
Läs mer
23 augusti 2019 | aktuellt

Välkommen Christian Hammenborn, ny Senior Advisor och advokat i kontorsgemenskap

Vi hälsar advokaten Christian Hammenborn välkommen till oss som Senior Advisor. Christian arbetar huvudsakligen som extern bolagsjurist åt företag i varierande branscher. Christian har även betydande erfarenhet inom tvistelösning och…
Läs mer
10 juli 2019 | aktuellt

Carlisle Companies förvärvar Ecco Finishing

Carlisle Companies Incorporated, noterat på New York Stock Exchange, har förvärvat Ecco Finishing Aktiebolag, ett företag baserat i Skara. Ecco Finishing tillverkar appliceringsutrustning för färg och tätningsmedel. Bolagets produkter används…
Läs mer
10 juni 2019 | aktuellt

Välkommen Erik Olshov och Alexandra Johansson, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Erik och Alexandra välkomna till oss som sommartrainees. Båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds respektive Umeå universitet och kommer under fyra veckor få en inblick…
Läs mer
8 april 2019 | aktuellt

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för…
Läs mer
15 februari 2019 | aktuellt

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om…
Läs mer
22 januari 2019 | aktuellt

Årsstämmosäsongen startar

Årets bolagsstämmosäsong drar igång inom de närmaste veckorna! Vi på HWF har mångårig erfarenhet av att hjälpa både noterade och onoterade företag med förberedelserna inför en av årets viktigaste händelser;…
Läs mer
3 december 2018 | aktuellt

Axolot Solutions Holding listas på Nasdaq First North

Axolot Solutions Holding AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten. Axolot…
Läs mer
13 november 2018 | aktuellt

Vi söker sommartraineer 2019

Vi erbjuder två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken och advokatrollen.
Läs mer
9 oktober 2018 | aktuellt

HEXPOL förvärvar 80 % av MESGO Group

HEXPOL AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i MESGO Group från huvudägaren Francesco Caldara och övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer samt specialister…
Läs mer
1 oktober 2018 | aktuellt

Företrädesemission i Clemondo om cirka 40,8 miljoner kronor

Clemondo Group AB (publ) har under sommaren 2018 genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 40,8 miljoner kronor. De medel som tillförts bolaget genom företrädesemissionen ska primärt användas för att…
Läs mer
1 oktober 2018 | aktuellt

Clemondo når förlikning i hyrestvist

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 vid Eksjö tingsrätt av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun helägt bolag. Tvisten rörde i huvudsak villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för…
Läs mer
17 juli 2018 | aktuellt

Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB majoritetsägda Fasticon Kompetens Holding AB har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag, BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande…
Läs mer
11 juni 2018 | aktuellt

Välkommen Kajsa Hummel och Karl Grange, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Kajsa och Karl välkomna till oss som sommartrainees, båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds universitet och kommer under fyra veckor få en inblick i hur…
Läs mer
18 maj 2018 | aktuellt

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form…
Läs mer
16 april 2018 | aktuellt

Välkommen Emma Lundin, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Emma Lundin välkommen till oss som Associate på HWF Advokater. Emma är 24 år och född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden har Emma tillbringat vid Lunds universitet, där…
Läs mer
23 mars 2018 | aktuellt

Förslag om en ny ordning för redovisningstillsyn av börsnoterade företag

I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn föreslås att kravet på börserna att övervaka den regelbundna finansiella information som börsbolagen offentliggör ska tas bort. I stället föreslås en möjlighet till…
Läs mer
15 mars 2018 | aktuellt

Välkommen Emilia Löfgren, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Emilia Löfgren välkommen till oss på HWF Advokater. Emilia är 24 år och har närmast arbetat på Advokatfirman Eninge. Emilia är född och uppvuxen i Karlskrona. Studietiden tillbringade…
Läs mer
9 mars 2018 | aktuellt

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering

Finansinspektionen (FI) har utfärdat nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid försenad insynsrapportering enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), se följande länk: Riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering. Riktlinjerna innehåller bl.a. en tabell med…
Läs mer
8 mars 2018 | aktuellt

Välkommen Julia Ekerot, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Julia Ekerot välkommen till oss på HWF Advokater. Julia är 23 år och har närmast arbetat på Advokatfirman Lindahl. Julia är född och uppvuxen i Kristianstad. Studietiden tillbringade…
Läs mer
12 februari 2018 | aktuellt

Bong i konsolidering i nordiska kuvertbranchen

Bong AB (publ) har överenskommit med Intermail om att supportera Intermails kunder och erbjuda merparten av Intermails nordiska säljpersonal anställning i samband med...
Läs mer
30 januari 2018 | aktuellt

SUEZ förvärvar Cadexa och tar över som leverantör för återvinning- & avfallshantering

SUEZ Recycling AB har ingått avtal med Cadexa AB avseende övertagande av Cadexas verksamhet...
Läs mer
7 december 2017 | aktuellt

Nu är vi igång

HWF Advokater etablerades den 1 januari 2018, men byrån har sitt ursprung i en verksamhet som startades i Helsingborg i Mannheimer & Zetterlöfs regi redan på 1980-talet. En bred och…
Läs mer
7 december 2017 | aktuellt

Vi söker biträdande jurister

Vi söker löpande både nyutexaminerade och tingsmeriterade jurister. Din personlighet är lika viktig som goda formella meriter. Du kommer att vara en viktig del av HWF:s team och behöver vara…
Läs mer