aktuellt

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission

By 4 March 2021No Comments

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna utgörs av en grupp professionella investerare. 

HWF Advokater var legal rådgivare till Ortoma vid nyemissionen.