Category

aktuellt

Volta Trucks ingår tillverkningsavtal med Steyr Automotive

Volta Trucks har ingått ett tillverkningsavtal med Steyr Automotive i Österrike avseende tillverkning av ellastbilen Volta Zero med början i slutet av 2022. Partnerskapet med Steyr Automotive, f.d. MAN Truck & Bus Österreich, utgör en avgörande del av Volta Trucks nyligen tillkännagivna strategi Road-to-Zero Emissions.

Volta Trucks biträddes av HWF Advokater i projektet.

ANOCCA AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

Anocca AB, ett världsledande svenskt bioteknikbolag för utveckling av T-cellsbehandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, genomför en riktad nyemission om 400 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen av sin unika portfölj av T-cellsreceptorer (TCR) in i kliniska fas I/IIa-studier. Bakom finansieringen står en grupp nordiska investerare, inklusive Swedbank Robur Ny Teknik, Ramsbury Invest och ledande family offices, inklusive Harald Mix och Robert Andreen, samt befintliga ägare, däribland Mellby Gård, Nidoco och medgrundaren Mikael Blomqvist via Michano. För mer information, se www.anocca.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Anocca i samband med nyemissionen.

BEIJER TECH FÖRVÄRVAR 85,6 % AV AKTIERNA I KÄLLSTRÖM ENGINEERING SYSTEMS AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har tecknat avtal om att förvärva 85,6% av aktierna i Källström Engineering Systems AB. Förvärvet väntas slutföras under det tredje kvartalet 2021. Efter transaktionen kommer de tre tidigare ägarna att vara kvar som operativa minoritetsägare för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Tech.

Källström Engineering Systems AB konstruerar och producerar fyllnings- och blandningsutrustning för korrosiva medel till framför allt den internationella batteriindustrin. Bolaget har en hög teknisk kompetens med närmare 30 års erfarenhet från branschen och ett väletablerat varumärke med långa kundrelationer.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till säljarna i transaktionen.

HEXAGON FÖRVÄRVAR INFORS VERKSAMHET INOM EAM OCH INGÅR STRATEGISKT PARTNERSKAP MED INFOR OCH KOCH

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter noterad på Nasdaq Stockholm, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management) för cirka 2 750 MUSD, varav 800 MUSD kontant och resterande del genom betalning med 132,6 miljoner B-aktier i Hexagon AB. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM, en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, som används för att optimera kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden m.m., vilka förväntas erhållas under det fjärde kvartalet 2021. För mer information, se www.hexagon.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Hexagon avseende svensk rätt i samband med förvärvet.

Melker Schörling AB ökar sin ägarandel i Anticimex

Anticimex är ledande inom skadedjursbekämpning med över 4 500 anställda i 17 länder och ett företagsvärde på 60 miljarder SEK. För mer information, se https://www.anticimex.com/.

Genom transaktionen, vari den säljande parten är EQT VI‑fonden, utökar Melker Schörling AB sin ägarandel i Anticimex från cirka 10 procent till cirka 20 procent. Investeringen görs tillsammans med bland andra EQT, som blir den största ägaren, GIC, AMF, Interogo Holding Long‑Term Equity och Alecta.

HWF Advokater har företrätt Melker Schörling AB i samband med investeringen.

AVENTURA GROUP AB LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. För mer information, se www.aventura.group.

Aventura Group AB listades på Nasdaq First North Growth Market den 14 juni 2021.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Aventura i samband med erbjudandet och listningen på Nasdaq First North Growth Market.

2020: Latvian Forest Company förvärvade Latfolde

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda köparsidan i rubricerade transaktion.

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvade under hösten 2020 från en grupp privata investerare samtliga aktier i Latfolde AB till en köpeskilling om 2 050 000 euro. Förvärvet omfattade Latfolde AB:s lettiska dotterbolag Latfolde One SIA med tillgångar bestående av 961 hektar mark i Lettland. Det totala förvärvade virkesförrådet uppskattas till cirka 105 000 kubikmeter.

Latvian Forest Company AB är ett svenskt bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter, att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning och att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj. Bolagets B-aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Latvian Forest Company rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.