Category

aktuellt

AVENTURA GROUP AB LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. För mer information, se www.aventura.group.

Aventura Group AB listades på Nasdaq First North Growth Market den 14 juni 2021.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Aventura i samband med erbjudandet och listningen på Nasdaq First North Growth Market.

2020: Latvian Forest Company förvärvade Latfolde

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda köparsidan i rubricerade transaktion.

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvade under hösten 2020 från en grupp privata investerare samtliga aktier i Latfolde AB till en köpeskilling om 2 050 000 euro. Förvärvet omfattade Latfolde AB:s lettiska dotterbolag Latfolde One SIA med tillgångar bestående av 961 hektar mark i Lettland. Det totala förvärvade virkesförrådet uppskattas till cirka 105 000 kubikmeter.

Latvian Forest Company AB är ett svenskt bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter, att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning och att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj. Bolagets B-aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Latvian Forest Company rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

2020: Beneli AB förvärvades av Volati Tryck Holding AB

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda säljarsidan i rubricerade transaktion.

Beneli AB i Helsingborg grundades 1991. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer självhäftande etiketter till dagligvaror och industriprodukter. Bolaget har också en unik position inom medicintekniska etiketter som fästs mot huden för monitorering och diagnosticering inom hälso- och sjukvården. Omsättningen för 2019 uppgick till 156 miljoner kronor och bolaget har omkring 60 anställda.

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003. Gruppen har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Förvärvet var ett tilläggsförvärv till affärsområde Industri och affärsenheten Ettiketto.

Benelis ägare rådgavs av HWF Advokater i transaktionen och Livingstone var finansiell rådgivare.

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna utgörs av en grupp professionella investerare. 

HWF Advokater var legal rådgivare till Ortoma vid nyemissionen.  

BITRÄDANDE JURIST MED INRIKTNING MOT AKTIEMARKNADS- OCH AKTIEBOLAGSRÄTT

Vi söker nu en biträdande jurist med ett särskilt intresse för aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Som biträdande jurist hos oss kommer du bland annat arbeta med börsnoteringar, emissioner, bolagsstämmor och löpande aktiemarknads- och aktiebolagsrättslig rådgivning.

För att komma i fråga för tjänsten bör du ha arbetat några år på advokatbyrå eller ha motsvarande erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete samt ha erfarenhet av arbete inom aktiemarknads- och aktiebolagsrätt.

Du bör ha goda betyg från juristutbildningen och goda kunskaper i engelska. Som person är du en engagerad lagspelare med en positiv och serviceinriktad inställning. Du är pålitlig, lösningsorienterad och levererar med hög kvalitet. Vi värdesätter att du har egenskaper som personlig drivkraft, analytisk förmåga, kreativitet, prestigelöshet, hög integritet och entreprenörskap.

Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och en välkomnande arbetsplats i trivsamma lokaler vid Mariatorget i centrala Helsingborg.

Välkommen med din ansökan. Tillträde önskas så snart som möjligt och intervjuer kommer att ske fortlöpande.

För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta

Lisa Fennhagen, Partner
lisa.fennhagen@hwf.se
+46 709 777 226

 

CWS FÖRVÄRVAR CLEAN STEP AB

CWS, en komplett serviceleverantör inom mattlösningar, hygienlösningar, arbetskläder samt vård och hotell, övertar 100 % av aktierna i Clean Step AB. Clean Step är en leverantör av entrémattor och därmed sammanhängande servicetjänster.

HWF Advokater rådgav säljarna i transaktionen.

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga åtgärderna föreslår regeringen att det ska införas möjligheter för aktiebolag att genomföra bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Förslaget innebär att det ska införas en tillfällig möjlighet för styrelsen i ett aktiebolag att inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i kombination med poströstning, alternativt att stämman ska genomföras utan fysiskt sammanträde och att aktieägarna istället får utöva sin rösträtt enbart genom poströstning.

Om styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning, ska aktieägarna kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post. Aktieägare ska bland annat ges möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle. Ett ärende ska bordläggas om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Redan före ikraftträdandet kan bolag vidta åtgärder enligt den nya lagen förutsatt att stämman äger rum efter lagens ikraftträdande.

Se vidare på följande länk: https://www.regeringen.se/4994db/contentassets/14f5c12f7d1745a184fbec3a40eda64a/prop-201920-163.pdf