aktuellt

HEXAGON FÖRVÄRVAR INFORS VERKSAMHET INOM EAM OCH INGÅR STRATEGISKT PARTNERSKAP MED INFOR OCH KOCH

By 12 July 2021No Comments

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter noterad på Nasdaq Stockholm, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management) för cirka 2 750 MUSD, varav 800 MUSD kontant och resterande del genom betalning med 132,6 miljoner B-aktier i Hexagon AB. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM, en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, som används för att optimera kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden m.m., vilka förväntas erhållas under det fjärde kvartalet 2021. För mer information, se www.hexagon.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Hexagon avseende svensk rätt i samband med förvärvet.