Om byrån

HWF Advokater etablerades den 1 januari 2018, men byrån har sitt ursprung i en verksamhet som startades i Helsingborg i Mannheimer & Zetterlöfs regi redan på 1980-talet. Kontoret i Helsingborg kom sedan att växa inom ramen för Mannheimer Swartling. En bred och långsiktig rådgivarroll har alltid varit kontorets signum och de advokater som under åren har arbetat där har bedrivit sin verksamhet i denna anda. Den så kallade Helsingborgsmodellen innefattar en kombination av bred affärsjuridisk kunskap, individuell spetskompetens och långa och nära klientrelationer. Enligt denna filosofi är det inte tillräckligt att enbart hantera ett enskilt ärende korrekt från ett legalt perspektiv. Arbetssättet bygger istället på övertygelse om att långsiktigt samarbete med klientbolagen och dess medarbetare ger klienten det bästa resultatet över tid.

Vi som står bakom HWF – Åsa Hansdotter, Fredrik Widjer och Lisa Fennhagen – anslöt till Helsingborgskontoret i början av 2000-talet. När vi nu bygger upp en ny verksamhet inom ramen för HWF vill vi fortsätta verka i och förvalta den anda som alltid präglat verksamheten här. På samma sätt som tidigare kommer klientfokus vara vår högsta prioritet och vårt löfte till varje klient är att tillhandahålla förstklassig service och affärsjuridiska lösningar anpassade till varje klients individuella behov. Skräddarsydd affärsjuridik helt enkelt.

Vi tillämpar True Partnership-modellen, vilket innebär att byråns resultat delas lika mellan delägarna och att anställda juristers ersättningsnivåer baseras på erfarenhet. Modellen gynnar samarbete och ett effektivt utnyttjande av den kompetens som finns på byrån. Vi är övertygade om att modellen bidrar till att optimera rådgivningen till våra klienter.

Vi arbetar bl a inom:

 • Allmän affärsjuridik
 • Aktiebolagsrätt
 • Aktiemarknadsrätt och publik M&A
 • Arbetsrätt
 • Dataskydd
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Kommersiella avtal
 • Offentlig upphandling
 • Tvistlösning

Välkommen till oss!

 

Allmänna villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster.

Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 1 januari 2018 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här.

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta Åsa Hansdotterasa.hansdotter@hwf.se, telefon +46 42 489 22 09

 

Personuppgifter

Vi har antagit en integritetspolicy som vi tillämpar i de fall då vi behandlar personuppgifter.

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar personuppgifter kan du ladda ner vår integritetspolicy här.