aktuellt

ANOCCA AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

By 30 July 2021No Comments

Anocca AB, ett världsledande svenskt bioteknikbolag för utveckling av T-cellsbehandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, genomför en riktad nyemission om 400 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen av sin unika portfölj av T-cellsreceptorer (TCR) in i kliniska fas I/IIa-studier. Bakom finansieringen står en grupp nordiska investerare, inklusive Swedbank Robur Ny Teknik, Ramsbury Invest och ledande family offices, inklusive Harald Mix och Robert Andreen, samt befintliga ägare, däribland Mellby Gård, Nidoco och medgrundaren Mikael Blomqvist via Michano. För mer information, se www.anocca.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Anocca i samband med nyemissionen.