Category

aktuellt

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av AcuCorts innovativa läkemedelskandidat ISICORT®.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort-aktien handlas på Spotlight Stock Market.

HWF Advokater är legal rådgivare till AcuCort i samband med emissionen.

Absolent Group förvärvar Jeven Global Oy

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland, och med tillverkning i Söderhamn. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade en omsättning på 126 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 100 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 27 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under resterande delen av 2019. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då storköksventilations-segmentet har betydande tillväxt- och innovationsmöjligheter samtidigt som det sprider Absolents marknadsexponering över nya områden.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Absolent Group förvärvar Diversitech Inc.

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Diversitech Inc., baserat i Montreal, Kanada. Diversitech är en privatägd global ledare på marknaden för rening av rök från svetsning och skärning. Diversitech förväntas stänga räkenskapsåret 2019 i augusti med en omsättning på 140 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 96 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 46 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under den kommande tolvmånadersperioden. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då bolaget kommer att fungera som Absolent Groups tredje tillväxtplattform efter de befintliga plattformarna för maskinbearbetning och för stoft från bulkhanteringsprocesser.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Carlisle Companies förvärvar Ecco Finishing

Carlisle Companies Incorporated, noterat på New York Stock Exchange, har förvärvat Ecco Finishing Aktiebolag, ett företag baserat i Skara.

Ecco Finishing tillverkar appliceringsutrustning för färg och tätningsmedel. Bolagets produkter används framförallt vid applicering av flytande material inom bil-, keramik-, läder-, trä- och plastindustrin.

Carlisle är ett diversifierat, globalt företag med nischade varumärken och portföljbolag som tillverkar högteknologiska produkter och lösningar. Förvärvet av Ecco Finishing passar Carlisles strategi för expansion av portföljen inom appliceringsutrustning för tätningsmedel och lim.

Carlisle rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för andra produktområden. Huvudkontoret ligger i Landskrona och företaget omsatte under 2018 cirka 175 miljoner kronor.

Tilgmann Group, som grundades för närmare 150 år sedan, är verksamt inom förpackningsbranschen i Norden.

Tilgmann rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om 43 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Absolent har varit den dominerande kunden för SMK. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då den ökar Absolents kapacitet och flexibilitet i filterenhetsproduktionen.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2017 drygt 200 anställda och omsatte omkring 490 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.