Category

aktuellt

Carlisle Companies förvärvar Ecco Finishing

Carlisle Companies Incorporated, noterat på New York Stock Exchange, har förvärvat Ecco Finishing Aktiebolag, ett företag baserat i Skara.

Ecco Finishing tillverkar appliceringsutrustning för färg och tätningsmedel. Bolagets produkter används framförallt vid applicering av flytande material inom bil-, keramik-, läder-, trä- och plastindustrin.

Carlisle är ett diversifierat, globalt företag med nischade varumärken och portföljbolag som tillverkar högteknologiska produkter och lösningar. Förvärvet av Ecco Finishing passar Carlisles strategi för expansion av portföljen inom appliceringsutrustning för tätningsmedel och lim.

Carlisle rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för andra produktområden. Huvudkontoret ligger i Landskrona och företaget omsatte under 2018 cirka 175 miljoner kronor.

Tilgmann Group, som grundades för närmare 150 år sedan, är verksamt inom förpackningsbranschen i Norden.

Tilgmann rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om 43 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Absolent har varit den dominerande kunden för SMK. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då den ökar Absolents kapacitet och flexibilitet i filterenhetsproduktionen.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2017 drygt 200 anställda och omsatte omkring 490 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Årsstämmosäsongen startar

Årets bolagsstämmosäsong drar igång inom de närmaste veckorna! Vi på HWF har mångårig erfarenhet av att hjälpa både noterade och onoterade företag med förberedelserna inför en av årets viktigaste händelser; årsstämman. Vi bevakar regulatoriska nyheter och trender på marknaden och hjälper till med planeringen inför stämman. Med utgångspunkt i era behov, kan vi hjälpa till med alla förberedelser inför stämman eller med valda delar. Vi bistår med upprättande av stämmodokumentationen – allt ifrån checklista inför årsstämman till kallelse och beslutsförslag – och lämnar rådgivning i alla frågor rörande stämman. Vår rådgivning innefattar även andra stämmorelaterade frågor, såsom beslut om och implementering av incitamentsprogram. Vi har också erfarenhet av att agera stämmoordförande och sekreterare vid stämman.

Axolot Solutions Holding listas på Nasdaq First North

Axolot Solutions Holding AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten. Axolot Solutions fokuserar inledningsvis på att rena vatten inom branscherna papper och massa, gruvor och mineraler, kemi och process samt för företag där tillverkningsprocesserna leder till svårt nedsmutsat vatten.

Axolot Solutions Holding listades på Nasdaq First North den 21 november 2018.

HWF Advokater har agerat legal rådgivare till Axolot Solutions Holding i samband med listningen på Nasdaq First North.

HEXPOL förvärvar 80 % av MESGO Group

HEXPOL AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i MESGO Group från huvudägaren Francesco Caldara och övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer samt specialister inom konventionella rubber compounds och termoplaster. MESGO Group har en årlig omsättning om ca 100 miljoner euro med ca 180 anställda i sex toppmoderna anläggningar i Italien, Polen och Turkiet.

Förvärvspriset beräknas uppgå till cirka 168 miljoner euro på skuldfri bas. HEXPOL har en option att förvärva, och familjen Caldara har en option att sälja, resterande aktier i MESGO Group.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 43 tillverkande enheter. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till omkring 12 miljarder kronor. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. HEXPOL AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

HEXPOL rådgavs av HWF Advokater i transaktionen. Legala rådgivare i Italien var Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Företrädesemission i Clemondo om cirka 40,8 miljoner kronor

Clemondo Group AB (publ) har under sommaren 2018 genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 40,8 miljoner kronor. De medel som tillförts bolaget genom företrädesemissionen ska primärt användas för att finansiera ett åtgärdsprogram för säkerställande av offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo biträddes av HWF Advokater i samband med emissionen.

Clemondo når förlikning i hyrestvist

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 vid Eksjö tingsrätt av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun helägt bolag. Tvisten rörde i huvudsak villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för en av Clemondo hyrd industri- och lagerlokal i Rörvik. I augusti 2018 nådde parterna en förlikning i målet.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo företräddes av HWF Advokater i ärendet.