aktuellt

Diaprost AB tillkännager utnyttjande av optionsrätt i enlighet med forsknings- och optionsavtal

By 4 February 2020No Comments

Diaprost AB ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsbolag avseende Diaprosts antikropp h11B6. Antikroppen som ämnar att motverka prostatacancer, vilket är den vanligast förekommande cancerformen bland män, har nu avancerat till klinisk prövning. Läkemedelsbolaget har mot denna bakgrund valt att utnyttja sin optionsrätt enligt avtalet, vilket innebär att det förvärvat Diaprosts rättigheter till antikroppen h11B6. Diaprost har sedan tidigare erhållit ersättning om 13 miljoner dollar och optionen och andra kommersiella milstolpar kan ge Diaprost ersättning upp till ytterligare 90 miljoner dollar.

Diaprost AB är ett privat läkemedelsföretag inom forskning och utveckling som bildades 2005. Bolaget är baserat i Lund. Diaprosts teknologi har utvecklats av forskare vid Lunds universitet med stöd från privata investerare. Bolaget samarbetar med ledande internationella experter inom molekylärmedicin, bioteknik, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratorisk medicin och onkologi.

HWF Advokater har tillsammans med advokaten Ragnar Lindqvist biträtt Diaprost i samband med avtalet med läkemedelsbolaget och dess utnyttjande av optionsrätten.