aktuellt

Ändringar i Koden för bolagsstyrning

By 28 January 2020No Comments

Vid årsskiftet trädde en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning i kraft. Ändringarna följer till stor del av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv, som också har medfört bl.a. nya regler om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport i aktiebolagslagen. De nya reglerna i aktiebolagslagen medför att de ersättningsriktlinjer som ska upprättas inför årsstämman 2020 ska innehålla mer detaljerad information än tidigare och att en ersättningsrapport ska upprättas första gången inför årsstämman 2021. Den reviderade Koden innehåller även ändringar till följd av en allmän översyn som gjorts av Koden under 2019.

Se en översikt över ändringarna i Koden på följande länk: Nyhetsbrev – Reviderad bolagsstyrningskod januari 2020

Kodkollegiet har aviserat att man har påbörjat arbetet med en ny rekommendation om ersättningar i noterade bolag. Den nya rekommendationen, som väntas komma i slutet av året, kommer troligen bl.a. innehålla ytterligare regler angående innehållet i den ersättningsrapport som ska läggas fram inför årsstämman 2021.