aktuellt

EQL Pharma förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

By 20 December 2019No Comments

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under sista kvartalet 2020. EQL Pharmas styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm.

EQL Pharmas aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2013 och inom Spotlights nya segment Next sedan den 31 oktober 2019. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller bland annat redovisningsprinciper än övriga bolag som är listade på Spotlight Stock Market. Kraven motsvarar i flera avseenden de krav som uppställs på Nasdaq Stockholms huvudlista.

EQL Pharma har anlitat HWF Advokater som legal rådgivare inför det planerade listbytet.