aktuellt

SIGNATUR FASTIGHETERS OMVÄNDA FÖRVÄRV AV SIG INVEST FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET GENOMFÖRT

By 20 December 2019No Comments

Signatur Fastigheter AB (publ) (tidigare Deflamo AB (publ)), listat på Nasdaq First North Growth Market, och ägarna till SIG Invest AB (publ) ingick under hösten avtal om Signatur Fastigheters förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission. Transaktionen innebar att Deflamo-verksamheten skulle ändras till SIG Invests verksamhet vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Efter erhållande av Nasdaqs villkorade godkännande beslutade en extra bolagsstämma den 22 november 2019 om genomförande av det omvända förvärvet. I samband med transaktionen bytte Deflamo företagsnamn till Signatur Fastigheter AB (publ). Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market för de nya aktierna i Signatur Fastigheter var den 17 december 2019.

HWF Advokater biträdde Signatur Fastigheter i det omvända förvärvet.