Category

aktuellt

PYRAMID, PETRA OCH GRAAL BLIR EN DEL AV H&H GROUP

H&H Group har förvärvat reklambyrån Pyramid, digitalbyrån Petra och varumärkesbyrån Graal från Hemon i Helsingborg AB. Byrågruppen blir en del av det affärsområde inom H&H Group som fokuserar på data- och insiktsdriven digital kommunikation och marknadsföring.

De förvärvade byråerna har en byråintäkt om drygt 90 miljoner kronor och ett 70-tal medarbetare på kontor i Helsingborg, Stockholm, Helsingfors, Hamburg och Gdansk. Byråerna har en unik kombination av expertis inom varumärke, kommunikation och digitala lösningar.

Byråerna anslöt till H&H Group den 1 juni och tillför värde till hela H&H Group och deras kunder genom sitt unika erbjudande inom B2B på flera marknader.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till Hemon i Helsingborg AB i transaktionen.

SOMMARTRAINEE 2022

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken och advokatrollen.

Välkommen med din ansökan som sommartrainee 2022 hos HWF!

Sista ansökningsdag är måndagen den 31 januari 2022.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor!

Lisa Fennhagen, Partner
lisa.fennhagen@hwf.se
+46 709 777 226

Volta Trucks ingår tillverkningsavtal med Steyr Automotive

Volta Trucks har ingått ett tillverkningsavtal med Steyr Automotive i Österrike avseende tillverkning av ellastbilen Volta Zero med början i slutet av 2022. Partnerskapet med Steyr Automotive, f.d. MAN Truck & Bus Österreich, utgör en avgörande del av Volta Trucks nyligen tillkännagivna strategi Road-to-Zero Emissions.

Volta Trucks biträddes av HWF Advokater i projektet.

ANOCCA AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

Anocca AB, ett världsledande svenskt bioteknikbolag för utveckling av T-cellsbehandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, genomför en riktad nyemission om 400 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen av sin unika portfölj av T-cellsreceptorer (TCR) in i kliniska fas I/IIa-studier. Bakom finansieringen står en grupp nordiska investerare, inklusive Swedbank Robur Ny Teknik, Ramsbury Invest och ledande family offices, inklusive Harald Mix och Robert Andreen, samt befintliga ägare, däribland Mellby Gård, Nidoco och medgrundaren Mikael Blomqvist via Michano. För mer information, se www.anocca.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Anocca i samband med nyemissionen.

BEIJER TECH FÖRVÄRVAR 85,6 % AV AKTIERNA I KÄLLSTRÖM ENGINEERING SYSTEMS AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har tecknat avtal om att förvärva 85,6% av aktierna i Källström Engineering Systems AB. Förvärvet väntas slutföras under det tredje kvartalet 2021. Efter transaktionen kommer de tre tidigare ägarna att vara kvar som operativa minoritetsägare för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Tech.

Källström Engineering Systems AB konstruerar och producerar fyllnings- och blandningsutrustning för korrosiva medel till framför allt den internationella batteriindustrin. Bolaget har en hög teknisk kompetens med närmare 30 års erfarenhet från branschen och ett väletablerat varumärke med långa kundrelationer.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till säljarna i transaktionen.

HEXAGON FÖRVÄRVAR INFORS VERKSAMHET INOM EAM OCH INGÅR STRATEGISKT PARTNERSKAP MED INFOR OCH KOCH

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter noterad på Nasdaq Stockholm, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management) för cirka 2 750 MUSD, varav 800 MUSD kontant och resterande del genom betalning med 132,6 miljoner B-aktier i Hexagon AB. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM, en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, som används för att optimera kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden m.m., vilka förväntas erhållas under det fjärde kvartalet 2021. För mer information, se www.hexagon.com.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till Hexagon avseende svensk rätt i samband med förvärvet.

Melker Schörling AB ökar sin ägarandel i Anticimex

Anticimex är ledande inom skadedjursbekämpning med över 4 500 anställda i 17 länder och ett företagsvärde på 60 miljarder SEK. För mer information, se https://www.anticimex.com/.

Genom transaktionen, vari den säljande parten är EQT VI‑fonden, utökar Melker Schörling AB sin ägarandel i Anticimex från cirka 10 procent till cirka 20 procent. Investeringen görs tillsammans med bland andra EQT, som blir den största ägaren, GIC, AMF, Interogo Holding Long‑Term Equity och Alecta.

HWF Advokater har företrätt Melker Schörling AB i samband med investeringen.