aktuellt

Fenix Solar har förvärvats av EcoKraft

By 10 June 2024No Comments

Solenergileverantören Ecokraft har förvärvat Fenix Solar, ett företag specialiserat på övervakning och optimering av solcellsanläggningar. Fenix Solar grundades 2020 och har sin bas i Helsingborg.

Med Fenix Solars teknologi för optimering och proaktiv felavhjälpning kan Ecokraft erbjuda mer avancerade lösningar. Genom en rad olika mätvärden får kunderna tillgång till data om hur solcellerna presterar, vilket gör att fel och produktionsförluster kan upptäckas snabbt.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till Fenix Solar AB:s huvudägare i transaktionen.