aktuellt

MILDEF GROUP AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

By 15 September 2022October 25th, 2022No Comments

MilDef Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner kronor till ett stort antal institutionella investerare.

MilDef grundades 1997 i Helsingborg och producerar och levererar taktisk IT för krävande miljöer till säkerhets- och försvarskunder. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, se https://mildef.com/.

HWF Advokater har varit legal rådgivare till MilDef i samband med nyemissionen.