aktuellt

Absolent Group förvärvar Jeven Global Oy

By 27 August 2019No Comments

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland, och med tillverkning i Söderhamn. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade en omsättning på 126 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 100 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 27 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under resterande delen av 2019. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då storköksventilations-segmentet har betydande tillväxt- och innovationsmöjligheter samtidigt som det sprider Absolents marknadsexponering över nya områden.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.