aktuellt

Axolot Solutions Holding listas på Nasdaq First North

By 3 December 2018December 10th, 2018No Comments

Axolot Solutions Holding AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten. Axolot Solutions fokuserar inledningsvis på att rena vatten inom branscherna papper och massa, gruvor och mineraler, kemi och process samt för företag där tillverkningsprocesserna leder till svårt nedsmutsat vatten.

Axolot Solutions Holding listades på Nasdaq First North den 21 november 2018.

HWF Advokater har agerat legal rådgivare till Axolot Solutions Holding i samband med listningen på Nasdaq First North.