aktuellt

2020: Latvian Forest Company förvärvade Latfolde

By 8 March 2021No Comments

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda köparsidan i rubricerade transaktion.

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvade under hösten 2020 från en grupp privata investerare samtliga aktier i Latfolde AB till en köpeskilling om 2 050 000 euro. Förvärvet omfattade Latfolde AB:s lettiska dotterbolag Latfolde One SIA med tillgångar bestående av 961 hektar mark i Lettland. Det totala förvärvade virkesförrådet uppskattas till cirka 105 000 kubikmeter.

Latvian Forest Company AB är ett svenskt bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter, att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning och att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj. Bolagets B-aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Latvian Forest Company rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.