aktuellt

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

By 15 February 2019No Comments

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om 43 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Absolent har varit den dominerande kunden för SMK. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då den ökar Absolents kapacitet och flexibilitet i filterenhetsproduktionen.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2017 drygt 200 anställda och omsatte omkring 490 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.