aktuellt

Absolent Group förvärvar Diversitech Inc.

By 27 August 2019No Comments

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Diversitech Inc., baserat i Montreal, Kanada. Diversitech är en privatägd global ledare på marknaden för rening av rök från svetsning och skärning. Diversitech förväntas stänga räkenskapsåret 2019 i augusti med en omsättning på 140 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 96 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 46 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under den kommande tolvmånadersperioden. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då bolaget kommer att fungera som Absolent Groups tredje tillväxtplattform efter de befintliga plattformarna för maskinbearbetning och för stoft från bulkhanteringsprocesser.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.