aktuellt

Bong i konsolidering i nordiska kuvertbranchen

By 12 February 2018No Comments

Bong AB (publ) har överenskommit med Intermail om att supportera Intermails kunder och erbjuda merparten av Intermails nordiska säljpersonal anställning i samband med att Intermail upphör med sin kuvertverksamhet och kuvertproduktion i Norden. Produktionen av kuvert kommer istället fortsättningsvis att ske i Bongs befintliga fabriker. Genomförandet planeras till mars 2018 och innefattar royaltybetalning från Bong till InterMail under de kommande tre åren.

Bong rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.