aktuellt

SUEZ förvärvar Cadexa och tar över som leverantör för återvinning- & avfallshantering

By 30 January 2018No Comments

SUEZ Recycling AB har ingått avtal med Cadexa AB avseende övertagande av Cadexas verksamhet gällande återvinnings- och avfallstjänster för hushåll och företag i Norrtäljeområdet i Uppland. Transaktionen inkluderar personal, kunder och fordon. Diskussionerna med Cadexa har förts under en längre tid och övertagandet för driften av alla Cadexas kunders återvinnings- och avfalltjänster sker fr.o.m. den 1 februari 2018.

SUEZ Recycling AB är en av Sveriges ledande leverantörer av återvinnings- och avfallstjänster. Med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet tar SUEZ hand om allt restmaterial från sina kunders verksamhet och förädlar det genom återvinning och/eller energiutvinning. Kundnytta är lika med miljönytta!

SUEZ rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.