aktuellt

Årsstämmosäsongen startar

By 22 January 2019No Comments

Årets bolagsstämmosäsong drar igång inom de närmaste veckorna! Vi på HWF har mångårig erfarenhet av att hjälpa både noterade och onoterade företag med förberedelserna inför en av årets viktigaste händelser; årsstämman. Vi bevakar regulatoriska nyheter och trender på marknaden och hjälper till med planeringen inför stämman. Med utgångspunkt i era behov, kan vi hjälpa till med alla förberedelser inför stämman eller med valda delar. Vi bistår med upprättande av stämmodokumentationen – allt ifrån checklista inför årsstämman till kallelse och beslutsförslag – och lämnar rådgivning i alla frågor rörande stämman. Vår rådgivning innefattar även andra stämmorelaterade frågor, såsom beslut om och implementering av incitamentsprogram. Vi har också erfarenhet av att agera stämmoordförande och sekreterare vid stämman.