Ragnar Lindqvist

Senior Advisor, Advokat i kontorsgemenskap

Erfarenhet

Ragnar Lindqvist Advokat AB, Advokat i kontorsgemenskap med HWF, 2018-
Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-2017
Visiting lawyer, Clifford Chance, Singapore, 1987-1988
Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1983-1990
Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1981)

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund