Välkommen till HWF, advokatbyrån med skräddarsydd affärsjuridik

Vår rådgivning bygger på en ingående förståelse av klientens verksamhet. Till juridisk spetskompetens adderar vi erfarenhet, omdöme, personligt engagemang och långsiktighet. Det gör att klienten både får en mer professionell och en mer personlig rådgivning såväl i de stora affärsbesluten som i den dagliga verksamheten.

Välkommen!

Aktuellt

25 augusti 2020 aktuellt

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB AVYTTRAR UTBILDNINGSOMRÅDE FIBER NÄTVERK & TELEKOM

STF Ingenjörsutbildning förtydligar sin verksamhetsinriktning mot kompentenslösningar inom El och Energi samt Bygg och Fastighet, det sistnämnda genom dotterbolaget BFAB. Som ett led i en nischad profilering avyttras utbildningsområde Fiber…
Read More
7 juni 2020 aktuellt

Vi är stolta samarbetspartners till den ideella föreningen Kul i hemmet

Kul i hemmet har till syfte att hjälpa IVA-sjukvårdare till rekreation, stötta hotellnäringen och samtidigt uppmuntra till social distansering genom att ha roligt i hemmet. Läs gärna mer på den…
Read More
6 maj 2020 aktuellt

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga…
Read More
6 april 2020 aktuellt

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR SAMT TILLFÄLLIGA LÄTTNADER I KODEN

Ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har riksdagen antagit en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta…
Read More

Det är vi som är HWF

Välkommen till en byrå
med skräddarsydd affärsjuridik