Välkommen till HWF, advokatbyrån med skräddarsydd affärsjuridik

Vår rådgivning bygger på en ingående förståelse av klientens verksamhet. Till juridisk spetskompetens adderar vi erfarenhet, omdöme, personligt engagemang och långsiktighet. Det gör att klienten både får en mer professionell och en mer personlig rådgivning såväl i de stora affärsbesluten som i den dagliga verksamheten.

Välkommen!

Aktuellt

11 september 2019 | aktuellt

HWF Advokater – den lilla storbyrån

Läs mer om HWF Advokater på Di.se: HWF Advokater - den lilla storbyrån  
Läs mer
5 september 2019 | aktuellt

ABSOLENT GROUP FÖRVÄRVAR INTERZON AB

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Interzon AB, ett privatägt bolag med säte i Täby med ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon, med en omsättning 2018 om 32 miljoner…
Läs mer
4 september 2019 | aktuellt

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av…
Läs mer
2 september 2019 | aktuellt

Välkommen Julia Andersson, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Julia Andersson välkommen till oss på HWF Advokater. Julia är född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden tillbringade hon vid Lunds universitet. Julia tog sin juristexamen våren 2019.
Läs mer

Det är vi som är HWF

Välkommen till en byrå
med skräddarsydd affärsjuridik