Välkommen till HWF, advokatbyrån med skräddarsydd affärsjuridik

Vår rådgivning bygger på en ingående förståelse av klientens verksamhet. Till juridisk spetskompetens adderar vi erfarenhet, omdöme, personligt engagemang och långsiktighet. Det gör att klienten både får en mer professionell och en mer personlig rådgivning såväl i de stora affärsbesluten som i den dagliga verksamheten.

Välkommen!

Aktuellt

17 juli 2018 | aktuellt

Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB majoritetsägda Fasticon Kompetens Holding AB har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag, BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande…
Läs mer
11 juni 2018 | aktuellt

Välkommen Kajsa Hummel och Karl Grange, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Kajsa och Karl välkomna till oss som sommartrainees, båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds universitet och kommer under fyra veckor få en inblick i hur…
Läs mer
18 maj 2018 | aktuellt

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form…
Läs mer
16 april 2018 | aktuellt

Välkommen Emma Lundin, ny medarbetare på HWF Advokater

Vi hälsar Emma Lundin välkommen till oss som Associate på HWF Advokater. Emma är 24 år och född och uppvuxen i Helsingborg. Studietiden har Emma tillbringat vid Lunds universitet, där…
Läs mer

Det är vi som är HWF

Välkommen till en byrå
med skräddarsydd affärsjuridik