Välkommen till HWF, advokatbyrån med skräddarsydd affärsjuridik

Vår rådgivning bygger på en ingående förståelse av klientens verksamhet. Till juridisk spetskompetens adderar vi erfarenhet, omdöme, personligt engagemang och långsiktighet. Det gör att klienten både får en mer professionell och en mer personlig rådgivning såväl i de stora affärsbesluten som i den dagliga verksamheten.

Välkommen!

Aktuellt

10 juli 2019 | aktuellt

Carlisle Companies förvärvar Ecco Finishing

Carlisle Companies Incorporated, noterat på New York Stock Exchange, har förvärvat Ecco Finishing Aktiebolag, ett företag baserat i Skara. Ecco Finishing tillverkar appliceringsutrustning för färg och tätningsmedel. Bolagets produkter används…
Läs mer
10 juni 2019 | aktuellt

Välkommen Erik Olshov och Alexandra Johansson, sommartrainees på HWF Advokater

Vi hälsar Erik och Alexandra välkomna till oss som sommartrainees. Båda är i slutet av sin juristutbildning vid Lunds respektive Umeå universitet och kommer under fyra veckor få en inblick…
Läs mer
8 april 2019 | aktuellt

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för…
Läs mer
15 februari 2019 | aktuellt

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om…
Läs mer

Det är vi som är HWF

Välkommen till en byrå
med skräddarsydd affärsjuridik