Välkommen till HWF, advokatbyrån med skräddarsydd affärsjuridik

Vår rådgivning bygger på en ingående förståelse av klientens verksamhet. Till juridisk spetskompetens adderar vi erfarenhet, omdöme, personligt engagemang och långsiktighet. Det gör att klienten både får en mer professionell och en mer personlig rådgivning såväl i de stora affärsbesluten som i den dagliga verksamheten.

Välkommen!

Aktuellt

6 maj 2020 | aktuellt

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga…
Läs mer
6 april 2020 | aktuellt

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR SAMT TILLFÄLLIGA LÄTTNADER I KODEN

Ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har riksdagen antagit en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta…
Läs mer
5 februari 2020 | aktuellt

INSIDERFÖRTECKNINGAR – FÖRTYDLIGANDEN ANGÅENDE INNEHÅLL M.M.

Finansinspektionen (FI) har nyligen publicerat en tillsynsrapport angående insiderförteckningar, dvs. förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation. Av rapporten framgår bl.a. följande: Den tidigare versionen av en insiderförteckning ska…
Läs mer
4 februari 2020 | aktuellt

Diaprost AB tillkännager utnyttjande av optionsrätt i enlighet med forsknings- och optionsavtal

Diaprost AB ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsbolag avseende Diaprosts antikropp h11B6. Antikroppen som ämnar att motverka prostatacancer, vilket är den vanligast förekommande…
Läs mer

Det är vi som är HWF

Välkommen till en byrå
med skräddarsydd affärsjuridik